Biznes i praca

Jak wygląda księgowość spółki z o.o.?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowią najchętniej wybieraną formę organizacyjno-prawną dla biznesu w Polsce. Fakt, że spółka z o.o. jest spółką kapitałową prawa handlowego pociąga za sobą daleko idące konsekwencje również dla księgowości. Jak wygląda księgowość w spółkach z o.o.?

Jaką księgowość musi prowadzić spółka z o.o.?

W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie mogą wybierać między księgowością uproszczoną a pełną, zawsze musi być to księgowość pełna. Jej dokładne zasady określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jej przepisy należy stosować do wszystkich rodzajów spółek, w tym spółek kapitałowych w organizacji.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oznacza, że każde, nawet najmniejsze zdarzenie gospodarcze musi znaleźć odzwierciedlenie w księgach rachunkowych. Wspólnik nie może wypłacić pieniędzy z konta spółki na prywatny rachunek bankowy, takie działanie powinno być udokumentowane.

Czym jest pełna księgowość?

Księgi rachunkowe to zbiór dokumentów, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości, który obejmuje:

  • dziennik;
  • księgę główną;
  • księgi pomocnicze;
  • zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych;
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

Struktura księgowości w spółkach kapitałowych jest znacznie bardziej skomplikowana niż rozliczenia firm jednoosobowych, gdzie pojawiają się głównie faktury (np. sprzedażowe, korygujące i zaliczkowe). Znacząco ułatwia jednak prowadzenie działalności gospodarczej na dużą skalę i zachowanie kontroli nad tym, co dzieje się w przedsiębiorstwie.

Księgi rachunkowe a sprawozdanie finansowe

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wiąże się z jeszcze jednym obowiązkiem – składaniem sprawozdania finansowego. To złożony dokument, który zawiera informacje o kondycji finansowej podmiotu. Sprawozdanie finansowe składa się z:

  • rachunku zysków i strat;
  • bilansu;
  • informacji dodatkowej;
  • rachunku przepływów pieniężnych i zmian w kapitale własnym (w wybranych przypadkach).

Informacje, które pojawiają się w sprawozdaniu wynikają wprost z danych ewidencjonowanych w księgach rachunkowych, dlatego tak ważne jest zachowanie dokładności przy rejestrowaniu zdarzeń gospodarczych. Sprawozdanie finansowe powinna podpisać osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik danej jednostki. Obecnie dokument składa się już wyłącznie za pośrednictwem portalu PRS w formie elektronicznej.

Czy spółka z o.o. może sama prowadzić własną księgowość?

Nie ma przeciwwskazań, aby każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą rozliczał się z fiskusem samodzielnie. W praktyce jednak wspólnicy zwykle zajmują się przede wszystkim prowadzeniem spraw spółki i jej reprezentacją. Stosowanie pełnej księgowości wymaga nie tylko dobrej znajomości przepisów, ale także precyzji. Jest też czasochłonne, dlatego większość firm zleca księgowość dla spółki z o.o. profesjonalnemu biuru rachunkowemu. To tańsze i bardziej elastyczne rozwiązanie niż utrzymywanie własnego działu księgowości.

 

Artykuł sponsorowany

0 KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *