Oszczędności

Zrozumieć norweskie podatki: Jak płacić i unikać pomyłek

Polacy pracujący w Norwegii muszą posiadać odpowiednią wiedzę w zakresie systemu podatkowego, który obowiązuje w tym kraju. Jego specyficzne zasady sprawiają, że popełnienie błędów przy rozliczeniach może się wiązać z konieczności dopłaty. Norweski Urząd Skarbowy zaleca, by zawsze dokładnie sprawdzać zgodność podstawy opodatkowania na karcie podatkowej z rzeczywistym dochodem. Kwestia ta ma kluczowy wpływ na poprawność rozliczenia, a brak odpowiedniej korekty może generować różne problemy.

Kontrolowanie ulg podatkowych

W Norwegii każdego roku warto aktualizować wszystkie informacje związane z ulgami podatkowymi. Niektóre z nich mogły ulec modyfikacji, przez co odpisy z roku poprzedniego tracą na aktualności i stają się nieprawidłowe. Kwestia ta dotyczy chociażby statusu pendler i okresu jego obowiązywania, zmiany miejsca zamieszkania czy odpisów rodzicielskich. Błędy na karcie podatkowej często zdarzają się wówczas, gdy dana osoba posiada kilku pracodawców lub pobiera opodatkowane świadczenia z NAV w ciągu roku. Według tabeli tylko jeden, podstawowy i główny dochód może zostać opodatkowany. Kolejne natomiast są obliczane procentowo. Jeżeli z tabeli skorzysta więcej niż jeden pracodawca, podatek zostanie naliczony błędnie i wystąpi konieczność dopłaty.

Prawidłowe szacowanie dochodów

W Norwegii obowiązuje Kildeskatt, czyli opodatkowanie zarobków ze stała stawką 25%. System ten jest dostępny dla tymczasowych pracowników zagranicznych, którzy osiągają dochody do 643 800 NOK i nie pobierają świadczeń w NAV. W takim przypadku Urząd Skarbowy co miesiąc otrzymuje konkretną część dochodów, co niweluje konieczność rozliczenia się na koniec roku podatkowego. Podatnik nie otrzyma zwrotu, ale tez nie grozi mu niedopłata. Sytuacja ta może jednak powodować pewne problemy, np. w przypadku źle oszacowanego dochodu. Jeżeli wynagrodzenie przekracza ustalony limit, stawka 25% jest automatycznie anulowana i zachodzi konieczność rozliczenia z dopłatą do podatku. Rozwiązanie to jest więc korzystne tylko dla osób pracujących w Norwegii przez krótki okres czasu. Jeżeli spodziewany dochód może przekroczyć ustaloną kwotę, lepiej przejść na standardowy sposób rozliczenia.

Korekta rozliczenia podatku w Norwegii

W Norwegii możliwe jest składanie odwołań do Urzędu Skarbowego. W ciągu 6 tygodni od uzyskania wyniku rozliczenia nie trzeba podawać żadnej argumentacji. Po tym okresie urząd może odmówić rozpatrzenia sprawy i uznać ją za przedawnioną. Sam wniosek jest brany pod uwagę jedynie po opłaceniu należnego podatku. Jeżeli urząd potwierdzi nieprawidłowość, odsyła wpłaconą sumę z ewentualnym zwrotem. Aby sprawnie rozliczać podatki w Norwegii, warto skorzystać z oferty specjalistów Polish Connection. Do świadczonych usług zalicza się kompleksowa obsługa firm w Norwegi, włącznie z doradztwem w zakresie rachunkowości czy kadr i płac.

Dopłata do podatku w Norwegii

Jeżeli dokonanie dopłaty do podatku jest konieczne, należy skorzystać z faktury dostarczonej przez urząd na pocztę elektroniczną lub dostępnej w systemie alinn.no. Warto przy tym pamiętać, że dopłaty w wysokości do 100 NOK nie wymagają uregulowania. Jeżeli natomiast sumy są większe, należy dodatkowo pamiętać o wyznaczonych terminach spłaty. W ten sposób można uniknąć odsetek i kar administracyjnych. Termin płatności zależy głównie od daty uzyskania wyniku rozliczenia, a forma spłaty od wysokości należności. Niedopłaty do 1 000 NOK w pierwszej, drugiej lub trzeciej turze. Jeżeli przekraczają one kwotę 1 000 NOK, płatność jest rozkładana na dwie raty po 50% należności.

 

Artykuł sponsorowany

0 KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *