Biznes i praca

Dlaczego controlling jest niezbędny w przedsiębiorstwie?

Właściwie w każdej firmie analizowanie danych biznesowych jest niezbędne do zapewnienia realizacji celów i efektywnego wykorzystania zasobów. Kontroler jest odpowiedzialny za monitorowanie i raportowanie wyników finansowych, a także dostarczanie analiz i wspieranie decyzji kierownictwu. Zatrudnienie kontrolera w firmie może usprawnić podejmowanie decyzji, zwiększyć wydajność i prowadzić do lepszego zarządzania finansami.

Czym jest controlling w biznesie?

Controlling można zdefiniować jako proces ustalania standardów wydajności w działalności przedsiębiorstwa, a następnie – mierzenia rzeczywistych wyników w odniesieniu do tych standardów. Takie działania są niezbędne w celu zapewnienia realizacji celów organizacji. Nie ulega wątpliwościom, że controlling to ważne narzędzie dla firm, ponieważ dostarcza informacji, które można wykorzystać do podejmowania decyzji o tym, jak poprawić wydajność i osiągnąć cele biznesowe.

Istnieją dwa kluczowe elementy skutecznego controllingu:

  • monitorowanie (raportowanie),
  • analiza i podejmowanie decyzji.

Monitoring informacji biznesowych polega na regularnym zbieraniu danych dotyczących działalności całego przedsiębiorstwa lub jego poszczególnych sekcji. Zalicza się do nich np. takie kategorie jak: wielkość sprzedaży, poziom produkcji czy stopień zadowolenia klientów. Tego typu informacje są przekazywane menedżerom, aby ci mogli zobaczyć, w jaki sposób firma radzi sobie z wyzwaniami.

Analiza controllingowa obejmuje wykorzystanie narzędzi i technik, takich jak analiza finansowa, statystyczna czy badanie zmian w czasie (trendów) w celu zidentyfikowania problemów czyhających na przedsiębiorstwo w dłuższej perspektywie. Informacje te są następnie wykorzystywane do podejmowania decyzji o tym, jakie działania należy podjąć, aby poprawić wydajność.

Efektem przeprowadzonych prac w zakresie monitorowania, raportowania oraz analizy jest wdrażanie odpowiednich działań. Podejmowanie decyzji polega na wyborze najlepszego wariantu spośród kilku dostępnych opcji, w oparciu o informacje zebrane w drodze monitorowania i analizy.

Jakie są korzyści z wdrożenia controllingu w przedsiębiorstwie?

Nie ma nic dziwnego w tym, że controlling jest wykorzystywany w firmach z różnych branż. Istnieje wiele korzyści, które można uzyskać ze skutecznego controllingu. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

  • Lepsze podejmowanie decyzji: poprzez analizę danych dotyczących wskaźników wydajności kontrolerzy są w stanie identyfikować trendy i wzorce, które mogą nie być oczywiste dla innych menedżerów. Informacje te wykorzystuje się potem do podejmowania świadomych decyzji o tym, gdzie alokować zasoby lub jak reagować na zmiany zachodzące na rynku;
  • Zwiększona wydajność: wyznaczając cele i mierząc postępy w ich realizacji, firmy mogą zapewnić efektywne wykorzystanie swoich zasobów i terminową realizację celów;
  • Lepsze zarządzanie finansami: controlling pomaga firmom uniknąć nadmiernych wydatków, identyfikując obszary, w których należy obniżyć koszty lub zwiększyć przychody. System rachunkowości zarządczej zawiera również informacje, które można wykorzystać do celów budżetowania.

Jakie jest miejsce controllera w nowoczesnym przedsiębiorstwie?

Kontroler finansowy jest odpowiedzialny za monitorowanie i raportowanie wyników finansowych firmy. Jego praca obejmuje takie zadania jak między innymi przygotowywanie sprawozdań, analiza odchyleń budżetowych oraz zapewnienie kierownictwu wglądu w kondycję firmy.

Najważniejszą rolą kontrolera jest zapewnienie jak najlepszego wykorzystania zasobów finansowych organizacji do osiągnięcia jej celów strategicznych. Aby to zrobić, kontrolerzy muszą dobrze rozumieć sytuację finansową organizacji, co pozwoli im identyfikować zarówno ryzyka, jak i szanse. Muszą również dostarczać jasne i zwięzłe raporty, które pokazują zarządowi, jaka jest kondycja finansowa organizacji.

Kontrolerzy odgrywają kluczową rolę, pomagając organizacjom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących sposobu alokacji zasobów. Dostarczając dokładnych i aktualnych informacji o sytuacji finansowej organizacji, kontrolerzy mogą pomóc decydentom uniknąć kosztownych błędów. Wykorzystanie wyników pracy pozwala m.in. na ocenę szans i zagrożeń, opracowywanie biznesplanów i przedstawianie kierownictwu zaleceń dotyczących sposobów poprawy rentowności.

Wreszcie, kontrolerzy są w stanie pomóc organizacjom ulepszyć ich ogólne praktyki zarządzania finansami. Współpracując z różnymi działami w organizacji, specjaliści ci opracowują zasady i procedury działań, które zapobiegną błędom i oszustwom, zapewniając jednocześnie zgodność z przepisami. Wdrożenie tych zasad i procedur może pomóc organizacjom w dłuższej perspektywie zaoszczędzić pieniądze dzięki uniknięciu kar i kosztownych procesów sądowych.

Dlaczego controlling jest ważny w przedsiębiorstwie? Podsumowanie

Sprawny system controllingowy jest niezbędny dla firm, ponieważ pomaga im monitorować finanse, podejmować lepsze decyzje oraz stać się bardziej wydajnymi organizacjami biznesowymi. Zatrudnienie kontrolera odpowiedzialnego za te rzeczy może poprawić działalność firmy oraz jej wyniki finansowe.

 

Autor: Emil Zelma

0 KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *