Biznes i praca

Kiedy dostanę zwrot podatku z Niemiec – jak to sprawdzić?

Aby dokonać rozliczenia podatku z Niemiec, należy – podobnie jak w Polsce – złożyć stosowną deklarację podatkową w tamtejszym odpowiedniku urzędu skarbowego, czyli niemieckim Finanzamcie. Jeśli w ciągu roku od podatnika został pobrany zbyt duży podatek w stosunku do osiągniętego przez niego dochodu netto, wówczas rozliczenie jest równoznaczne z wypłatą przez urząd należnego zwrotu podatku. Jak wygląda procedura rozliczenia podatku w Niemczech? Ile oczekuje się na wypłatę nadpłaconego podatku i gdzie szukać pomocy w uzyskaniu najwyższego zwrotu podatku z Niemiec? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym artykule.

Zwrot podatku z Niemiec – o czym należy pamiętać?

Podatnicy, którzy rozliczają się w Niemczech, powinni pamiętać przede wszystkim o tym, że za naszą zachodnią granicą obowiązują odmienne terminy na składanie deklaracji podatkowej. Wszystkie osoby zobowiązane do rozliczenia podatku z Niemiec muszą złożyć swoje zeznanie podatkowe w tamtejszym urzędzie nie później niż do dnia 31 lipca roku, który następuje po roku podatkowym.

Istotną informacją na temat niemieckiego systemu podatkowego jest również fakt, że w Niemczech obowiązuje aż sześć klas podatkowych. Warto przy tym wiedzieć, że klasa pierwsza oraz czwarta są zasadniczo zwolnione z obowiązku składania deklaracji podatkowej, z wyjątkiem podatników, którzy:

  • pobierają dodatkowe świadczenia z tytułu choroby (niem. Krankengeld);
  • pobierają zasiłek wychowawczy (niem. Elterngeld);
  • pobierają dietę (niem. steuerfreie Zuschüsse);
  • otrzymują wynagrodzenie od dwóch różnych pracodawców (jeśli nie zostało ono opodatkowane ryczałtem);
  • uzyskują dodatkowe dochody niewynikające z wynagrodzenia (np. z tytułu wynajmu mieszkania).

Natomiast grupę, na której spoczywa obligatoryjny obowiązek rozliczenia podatku z Niemiec, stanowią osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na terenie tego kraju (niem. Gewerbe). W podobnej sytuacji znajdują się także podatnicy, którzy wykonują tzw. wolny zawód (niem. Freiberuf) oraz rolnicy i leśnicy.

Jak długo trzeba czekać na zwrot podatku z Niemiec?

Przyjmuje się, że średni czas oczekiwania na wydanie decyzji podatkowej z niemieckiego Finanzamtu wynosi ok. 1–3 miesięcy, począwszy od dnia złożenia deklaracji przez podatnika. Warto jednak wiedzieć, że tamtejszy urząd skarbowy ma maksymalnie sześć miesięcy na rozpatrzenie nadesłanych zeznań podatkowych. W praktyce rekomenduje się jednak możliwie najszybsze wysłanie deklaracji – dzięki temu podatnik może liczyć na sprawne otrzymanie należnego zwrotu podatku. O kolejności rozpatrywania wniosków przez urzędników decyduje bowiem data złożenia deklaracji.

W sytuacji, gdy od momentu złożenia przez Ciebie deklaracji wraz z niezbędnymi dokumentami minęły już trzy miesiące, a zależy Ci na szybkim rozliczeniu – możesz skontaktować się z niemieckim urzędem w celu zweryfikowania aktualnego statusu Twojego zeznania. Natomiast w przypadku, gdy czas oczekiwania na decyzję podatkową przekracza już sześć miesięcy, a Ty wciąż nie otrzymałeś informacji ze strony Finanzamtu, wówczas przysługuje Ci prawo do złożenia stosownego ponaglenia.

Pomoc w uzyskaniu najwyższego zwrotu podatku z Niemiec

Aby uzyskać szybki i najkorzystniejszy pod względem finansowym zwrot podatku z Niemiec, należy zadbać przede wszystkim o poprawność i kompletność składanej deklaracji, a także jej terminowe dostarczenie do niemieckiego urzędu. W sytuacji, gdy podatnik chce skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń, warto upewnić się, że do deklaracji zostały dołączone wszelkie niezbędne zaświadczenia i pokwitowania, dzięki czemu można uniknąć zapytań ze strony urzędu. Rekomendowanym rozwiązaniem dla osób, którym zależy na bezproblemowym rozliczeniu podatku z Niemiec, jest powierzenie tych formalności w ręce profesjonalnej firmy zajmującej się niemieckim prawem podatkowym. Specjaliści udzielą kompleksowej pomocy w uzyskaniu najwyższego zwrotu podatku z Niemiec i zajmą się bieżącą komunikacją z tamtejszymi urzędami.

 

Artykuł sponsorowany

0 KOMENTARZY

  1. Ja na szczęście rozliczam się już tylko w PL. Pracując za granicą ciągle trzeba było długo czekać na rozliczenie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *