Biznes i praca

Postępowanie restrukturyzacyjne, czyli sposób firm na problemy finansowe

Obecne czasy są jednymi z najtrudniejszych, w jakich dotychczas funkcjonowały przedsiębiorstwa. Mniejsze i większe firmy coraz częściej borykają się z problemami finansowymi, powodowanymi zwiększonymi wydatkami, rachunkami oraz cenami surowców. Zanim dojdzie do ogłoszenia upadłości dłużnika, jakim staje się często zadłużone przedsiębiorstwo, można wnioskować o zatwierdzenie układu z wierzycielami. Czasem restrukturyzacja to jedyne wyjście, zanim nastąpi ogłoszenie upadłości.

Czym jednak jest postępowanie restrukturyzacyjne i o co w nim chodzi? Jak może skorzystać z postępowań restrukturyzacyjnych sam przedsiębiorca?

Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne i zatwierdzenie układu restrukturyzacyjnego?

Generalnie celem, jakim jest postępowanie restrukturyzacyjne, które dzieje się za sprawą instytucji takiej jak Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR, jest zapewnienie niezbędnej ochrony firmom, czyli ochrona przed przeprowadzeniem postępowania upadłościowego, którym grozi upadłość. Stan zagrożenia niewypłacalnością zabezpieczany jest wpierw prawnie, gwarantując niewypowiadaniem kluczowych umów dla podmiotu gospodarczego. Mowa tu o umowach leasingowych, kredytowych czy wynajmu. Dzięki temu przedsiębiorca może skupić się na ratowaniu firmy i jej finansach, a nie na wierzycielach.

Nad przebiegiem postępowania czuwa osoba do tego wybrana, czyli doradca restrukturyzacyjny. To za jego sprawą ustala się w pierwszej kolejności, czy możliwe jest uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne lub czy można zatwierdzić układ w przyspieszonym postępowaniu układowym. Do tego celu niezbędne jest spotkanie z wierzycielami i wybranie nowego sposobu spłaty wierzytelności objętych układem.

Jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu?

W przypadku postępowania restrukturyzacyjnego najważniejszym elementem przebiegu jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli, po wykonaniu spisu wierzytelności, którzy wspólnie radzą nad nowymi warunkami, którymi będzie obwarowane zawarcie układu. Spłacanie zadłużenia odbywa się finalnie na podstawie planu restrukturyzacyjnego, od dnia dokonania obwieszczenia. Według doradcy to właśnie przygotowanie spisu wierzytelności jest najważniejsze w całym procesie. Skutkiem niepowodzenia uproszczonej restrukturyzacji – czy też jej każdej innej odmiany – zawsze jest upadłość. Zdarza się jednak, że wysokość wierzytelności zgłoszonych przez wierzycieli nie jest równa temu, co sądzi sam dłużnik – to inaczej suma wierzytelności spornych, uprawniających do głosowania nad układem, jeśli ich suma nie przekracza 15% całej kwoty.

Na czym polega uzyskanie przyspieszonego postępowania układowego?

Chodzi tu o rolę doradcy, to właśnie on podejmuje się stworzenia planu naprawczego, który następnie ma być przegłosowany w gronie wierzycieli.

Uzyskanie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego — o czym trzeba pamiętać?

Przy otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego trzeba pamiętać o wynagrodzeniu dla doradcy oraz o dwóch innych kosztach. Jednym z nich jest kwota 500 zło za obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Drugim kosztem dla dłużnika jest koszt 1 000 zł opłaty sądowej za zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu — krok po kroku

Cały proces zaczyna się od rozmowy i analizy problemu firmy oraz jej kondycji finansowej. Dalej należy podpisać umowę z doradcą, zapłacić mu należność i dosłać niezbędne dokumenty do dalszej pracy. Przy otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu konieczne jest dokonanie obwieszczenia w KRZ o ustaleniu dnia układowego. Na tej podstawie firma otrzymuje 4 miesiące ochrony przed wypowiadaniem kluczowych umów. Następnie trwają negocjacje, a w 3 miesiące dochodzi do spotkania wierzycieli i głosowania nad układem. Jeśli plan jest przegłosowany, trafia do Sądu z prośbą o zatwierdzenie. Jeśli Sąd wyda pozytywną opinię, można zacząć wdrażać go w życie. Nad realizacją planu sprawowany jest zawsze nadzór.

0 KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *