Czy polska armia jest realną siłą w Europie?
Inwestycje

Czy polska armia jest realną siłą w Europie?

 

Czy Polsce potrzebna jest silna armia?

Temat zwiększenia polskiej armii jest niezwykle kontrowersyjny i od lat stanowi przedmiot płomiennych dyskusji. Nie ma w tym fakcie nic zaskakującego, zważywszy na polską martyrologię. Przeciwnicy rozbudowy armii twierdzą, że Polska należy – począwszy od 1999 roku – do struktur Paktu Północnoatlantyckiego (NATO). Ich zdaniem sojusze polityczne działania pokojowe są w stanie ochronić nasz kraj przed ewentualnym konfliktem. Przez lata wydawało się, że pogląd ten jest ze wszech miar słuszny.

Z drugiej jednak strony konflikt zbrojny, który wybuchł w dniu 24 lutego 2022 roku między Rosją i Ukrainą, pokazuje, że pokój, mimo zakończenia zimnej wojny przed trzydziestu laty, nie jest wartością daną Europie raz na zawsze.

Skala wojny ukraińsko-rosyjskiej (działania wojenne, w porównaniu z walkami granicznymi z 2014 roku, są prowadzone na szeroką skalę) pokazuje, że utrzymywanie licznej i nowoczesnej armii nie jest bezpodstawne. Czy w 2022 roku polska armia stanowi realną siłę w Europie?

Pojazdy, czyli duma polskiej armii

Bez wątpienia atutem polskiej armii są pojazdy. Mowa tu nie tylko o pojazdach stricte bojowych, ale także autach terenowych oraz ciężarowych samochodach transportowych.

Honker – pojazd wysłużony, ale wciąż skuteczny

Ważne miejsce w polskiej armii zajmują samochody typu Honker. Pierwsze pojazdy tego typu pojawiły się w Polsce jeszcze na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W następnych latach liczba Honkerów sukcesywnie się zwiększała.

Obecnie, w Polsce jest nieco ponad dwa tysiące Honkerów. Nie są to najbardziej nowoczesne pojazdy, ale pewne braki technologiczne rekompensuje ich ergonomiczny charakter oraz wytrzymałość.

Polskie siły zbrojne na bieżąco modernizują wojskową flotę pojazdów, czego dowodzi wdrażany już plan stopniowego zastępowania Honkerów przez Fordy Ranger XLT.

Ford Ranger XLT

Na uwagę zasługują również pojazdy typu Ford Ranger XLT. Ich wyposażenie składa się przede wszystkim z takich funkcjonalności jak:

 • zaawansowany system kontroli trakcji,
 • stalowe felgi run-flat,
 • mocowanie pozwalające na holowanie innych pojazdów

oraz wiele innych. Taki stan rzeczy oznacza, że samochody terenowe Ford Ranger XLT mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez oddziały zabezpieczeniowe, jak i podczas działań prowadzonych przez siły operacyjne.

Pojazdy typu Ford Ranger XLT są już wykorzystywane przez siły zbrojne naszego kraju. Oficjalnie, sto egzemplarzy tego modelu zostało dostarczonych do polskiej armii w dniu 15 grudnia 2020 roku. Finalnie, planuje się dostarczenie niemal sześciuset pięćdziesięciu pojazdów.

O tym, że Siły Zbrojne RP przywiązują dużą uwagę do Fordów Ranger XLT, może świadczyć chociażby fakt, że zostały one zaprezentowane na XXVIII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego, który odbył się w Kielcach.

Rosomak – znak rozpoznawczy polskich sił zbrojnych

Choć pierwsze KTO (Kołowe Transportery Opancerzone) Rosomak zostały przekazane 17 Brygadzie Zmechanizowanej jeszcze na początku 2005 roku, to pojazdy te wciąż zajmują ważne miejsce w polskiej armii. Są one wyposażone między innymi w armatę (kaliber 30 mm), dzięki czemu stanowią poważne wsparcie dla oddziałów pieszych. W Polsce wykorzystuje się obecnie kilkaset Rosomaków.

Co więcej, zgodnie z założeniami naczelnego dowództwa KTO typu Rosomak, które są wykorzystywane na co dzień w polskiej armii, będą w najbliższych latach zmodernizowane. Planuje się zamontowanie w nich wieży ZSSW-30 produkowanej przez Hutę Stalowa Wola (podmiot odpowiedzialny za ulepszenie Rosomaków należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej).

Jakie jeszcze pojazdy posiada polska armia?

Fordy Ranger XLT, Honkery oraz KTO Rosomak to ważne, ale nie jedyne rodzaje polskich pojazdów wojskowych. Oprócz tego, Siły Zbrojne RP posiadają na stanie między innymi wozy transportowe. Wśród nich znajdują się takie modele jak na przykład: Jelcz (typ 442.32) i Star (typy: 266 M oraz M2). Z jednej strony mogą one zostać wykorzystane do transportu żołnierzy i sprzętu, z drugiej zaś – możliwe jest wyposażenie ich w nowoczesną aparaturę.

Niemieckie i amerykańskie czołgi – duma polskiej armii?

Ważne miejsce w nowoczesnych siłach zbrojnych zajmuje broń zaczepna, w tym np. czołgi. Jeśli chodzi o czołgi wykorzystywane przez Siły Zbrojne RP, to można znaleźć wśród nich przede wszystkim wspomniane już niemieckie egzemplarze modelu Leopard 2, które są w Polsce wykorzystywane od niemal dwudziestu lat.

Niektóre z czołgów typu Leopard 2 zostały wyprodukowane jeszcze w drugiej połowie lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Nie ma zatem nic dziwnego w tym, że kierownictwo polskiej armii stara się unowocześnić ten aspekt sił zbrojnych.

Zgodnie z umową wynegocjowaną ze Stanami Zjednoczonymi, Polska dokona zakupu dwustu pięćdziesięciu czołgów Abrams M1A2 (typ SEPv3). Istnieje szansa, że maszyny te trafią do naszego kraju jeszcze w 2022 roku.

Czołgi typu Abrams, które w niedalekiej przyszłości zasilą polską armię, są chronione przez kompozytowe opancerzenie, a ich wysoką skuteczność zapewnia między innymi oparty o AI system kontroli ognia. Wszystko to sprawia, że Abramsy M1A2 SEPv3 poważnie zwiększą potencjał obronny i ofensywny polskiej armii.

Abrams M1A2 to sprzęt nowoczesny, a jednocześnie drogi – wartość zawartego kontraktu wynosi nieco ponad dwadzieścia trzy miliardy złotych.

Broń konwencjonalna

Skuteczną broń konwencjonalną, jaką posiadają obecnie Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, stanowią mobilne zestawy rakietowe PPZR Piorun. Piorun to skuteczna broń rakietowa, która jest wykorzystywana w charakterze ochrony przeciwlotniczej. Odpowiednio wykorzystana, broń ta jest w stanie powstrzymać nieprzyjacielskie samoloty, śmigłowce oraz bezzałogowe obiekty latające (w tym na przykład drony). Zestaw przeciwlotniczy może zostać używany zarówno na lądzie, jak i z poziomu pojazdu bojowego. Co ciekawe, PPZR Piorun jest bronią produkowaną w Polsce. Obecnie armia polska dysponuje około 320 egzemplarzami Piorun oraz 400 sztukami PZPR Grom.

Oprócz rakietowej broni przeciwlotniczej Piorun Siły Zbrojne RP mają na stanie takie uzbrojenie jak między innymi:

 • karabiny maszynowe Grot (łącznie około 20 000 egzemplarzy) oraz MG3 (600 sztuk),
 • karabiny wyborowe Bor (200 sztuk),
 • granatniki przeciwpancerne RPG-7 (2000 sztuk),
 • moździerze M-98 (ok. 100 egzemplarzy),
 • pojazdy Humvee, które mogą być wykorzystywane jako mobilne centra dowodzenia i łączności (9 sztuk),
 • samobieżne wyrzutnie wozów przeciwpancernych HMMVV Tumak-5 (9 pojazdów),
 • strzelby krótkiego zasięgu typu Mossberg 500 (brak dokładnych danych na temat łącznej liczby posiadanych egzemplarzy),
 • ciężkie karabiny maszynowe M134 Minigun (10 sztuk),
 • karabiny maszynowe 96 Beryl (jest to podstawowa broń na wyposażeniu polskich żołnierzy. Obecnie, w armii RP znajduje się nieco ponad 86 tysięcy egzemplarzy).

Modernizacja przede wszystkim

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii sprawia, że konieczne jest regularne, systematyczne modernizowanie. Unowocześniane są różne rodzaje wojsk i broni, od artylerii i czołgów począwszy, aż po pojazdy bojowe i wozy transportowe. Co zmodernizowano w Polsce w ostatnich latach? Przykładowe działania przedstawiono poniżej:

 • 142 czołgi Leopard (do 2021 roku zmodernizowano ok. jedną czwartą pojazdów),
 • 230 czołgów T-72 (ulepszenie 63 sztuk),
 • modernizacja 60 transporterów Rosomak tak, aby możliwe było zamontowanie na nich wyrzutni typu Spike,
 • zakup niemal 22 tysięcy karabinków tysięcy MSBS.

Za modernizację polskiego sprzętu wojskowego odpowiadają między innymi takie przedsiębiorstwa jak: Polska Grupa Zbrojeniowa oraz i Bumar Łabędy S.A.

Tarcza antyrakietowa

W Polsce docenia się znaczenie nowoczesnych systemów obronnych. Wyrazem tego są toczące się już od kilku lat pracy w celu uruchomienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej opartego na Aegis Ashore (Aegis Ashore system radarowy wyposażone w wyrzutnie rakiet). System ten, określany potocznie jako tzw. amerykańska tarcza antyrakietowa, ma za zadanie wzmocnić pozycję militarną i polityczną Polski oraz całego Paktu Północnoatlantyckiego w regionie Europy-Środkowo Wschodniej.

Budowa elementów obronnych została rozpoczęta w 2016 roku w Redzikowie (okolice Słupska). Pierwotne plany zakładały zakończenie budowy systemu jeszcze w 2018 roku. Pomimo opóźnień, które wynikają z różnych powodów, pracę nad zbudowaniem tarczy.

Ustawa o obronie ojczyzny — kompleksowy plan rozwoju armii?

Powyższe dane pokazują, że Polska już teraz, w 2022 roku, jest liczącym się militarnym graczem w Europie. Armia RP jest siła stosunkowo liczna i dobrze wyposażona jak na europejskie warunki. Pomimo iż obecnie Siły Zbrojne RP nie liczą obecnie tak wielu żołnierzy jak miało to miejsce w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, to oddziały te na tle innych państw prezentują się znacznie korzystniej, niż miało to miejsce przed 1989 rokiem.

Z drugiej jednak strony nie oznacza to jeszcze, że dalsze działania prowadzące do umocnienia polskich sił zbrojnych nie są konieczne.

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego na linii Ukraina-Rosja, w polskim parlamencie zostały podjęte na przełomie lutego i marca 2022 roku prace legislacyjne w celu uchwalenia tzw. ustawy o obronie ojczyzny. Projekt ten zakłada między innymi:

 • zwiększenie wydatków na wojsko do poziomu 3% PKB,
 • wzrost liczebności polskiej armii do 300 tysięcy żołnierzy, w tym 250 tys. regularnej armii oraz 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • zwiększenie wynagrodzenia dla żołnierzy w celu wzmocnienia ich motywacji,
 • uproszczenie rekrutacji dla kandydatów,
 • wprowadzenie tzw. dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
 • zwiększenie zasobów kadry rezerwowej.

Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, plany te zostaną wprowadzone w życie jeszcze w 2022 roku. Ustawa o obronie ojczyzny ma za zadanie sprawić, by polska armia stanowiła jedną z poważniejszych sił zbrojnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki zmianom Polska będzie w jeszcze większym stopniu chroniona przed zewnętrznym zagrożeniem militarnym niż ma to miejsce obecnie. Wzmocniona armia będzie pełnić przede wszystkim funkcję prewencyjną, dzięki czemu zniechęci państwa sąsiednie (w tym między innymi Rosję) przed ewentualnymi działaniami zaczepnymi.

 

Źródła:

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_uzbrojenia_i_sprzętu_bojowego_Wojsk_Lądowych (dostęp: 04.03.2022).
 2. https://www.komputerswiat.pl/artykuly/redakcyjne/stan-wojska-polskiego-jaki-sprzet-i-technologie-ma-dzis-nasza-armia/el8ysb4 (dostęp: 04.03.2022).
 3. https://www.prawo.pl/prawo/projekt-ustawy-o-obronie-ojczyzny,511406.html (dostęp: 04.03.2022)
 4. https://defence24.pl/polityka-obronna/polska-bron-dla-polskiej-armii-raport-modernizacyjn (dostęp: 04.03.2022).
 5. Wojska Lądowe RP. „Nowa Technika Wojskowa”. Numer specjalny 8, 2010. Warszawa: Magnum-X. ISSN 1230-165
 6. https://spidersweb.pl/bizblog/tarcza-antyrakietowa-redzikowo/ (dostęp: 04.04.2022).

 

 

Autor: Emil Zelma

0 KOMENTARZY

 1. Przydatny artykuł, bo obecna młodzież bardzo mało wie o wojsku, a to nie jest dobre biorąc pod uwagę sytuację na świecie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *