Biznes i praca

Konsulting w biznesie – dlaczego warto się na to zdecydować?

Prowadzenie przedsiębiorstwa to poważne wyzwanie. Konkurencja nie śpi i nawet rentowny biznes może po pewnym czasie stać się niekonkurencyjny. Poza tym przedsiębiorca – nawet jeśli jest zdolnym menedżerem i specjalistą w swojej branży – nie zawsze potrafi samodzielnie podjąć odpowiednie decyzje i obiektywnie spojrzeć na prowadzoną przez siebie firmę.

Kwestie te to tylko niektóre z powodów, które sprawiają, że warto zainteresować się rozwiązaniem, jakim jest konsulting w biznesie.

Konsulting w biznesie – co to takiego?

Definicja konsultingu jest dość prosta – to profesjonalne usługi, które mają na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki skorzystaniu z tego typu wsparcia przedsiębiorca może rozszerzyć skalę prowadzonej działalności biznesowej oraz zoptymalizować procesy zachodzące wewnątrz organizacji.

Konsulting biznesowy, czyli usługi strategiczne i operacyjne

Istnieje wiele klasyfikacji, jeśli chodzi o profesjonalny konsulting biznesowy. Według jednego z podziałów wyróżnia się doradztwo strategiczne i operacyjne. Czym charakteryzuje się każda z tych kategorii?

Doradztwo strategiczne

Celem doradztwa strategicznego jest usprawnienie działania organizacji jako całości. Konsulting strategiczny nie skupia się na pojedynczych oddziałach/częściach przedsiębiorstwa. Jeśli konsulting ten zostanie odpowiednio wdrożony przez przedsiębiorcę-klienta, zwiększa się szanse na pomyślny rozwój przedsiębiorstwa na dynamicznym rynku.

Poniżej zostały przedstawione jedynie niektóre spośród wszystkich sytuacji, w który warto zdecydować się na profesjonalne doradztwo:

 • przeorientowanie struktury organizacyjnej firmy, w tym np. rozbudowa struktury liniowej zarządzania w związku ze zwiększeniem skali działalności oraz wielkości kadry pracowniczej itp.,
 • wejście na nowe rynki, w tym także rynki zagraniczne,
 • wdrożenie projektu inwestycyjnego kluczowego dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
 • wypuszczenie nowego produktu lub usługi na rynek,
 • analiza porównawcza przedsiębiorstwa, tj. ocena atutów firmy w rywalizacji rynkowej oraz zagrożeń, z jakimi musi liczyć się dany podmiot,
 • ocena efektywności działania przedsiębiorstwa,
 • planowane przejęcie innego podmiotu lub połączenie się z nim (operacje tego typu określa się jako transakcje M&A, z ang. Mergers and Acquisitions).

Doradztwo operacyjne

Podczas gdy doradztwo strategiczne skupia się na firmie jako całości i dąży do jej poprawy konkurencyjnej w długim okresie, konsulting biznesowy operacyjny ma za zadanie usprawnić codzienne procesy zachodzące w danym przedsiębiorstwie. Celem wsparcia świadczonego w tym obszarze jest sprawienie, by poszczególne działania były bardziej efektywne, a tym samym – opłacalne dla przedsiębiorstwa.

Oto przykładowe obszary, w których konsulting operacyjny może okazać się niezwykle użyteczny:

 • obieg dokumentacji w przedsiębiorstwie,
 • sposób rekrutacji pracowników,
 • wyposażenie stanowisk roboczych na zakładzie produkcyjnym,
 • wdrożenie programu motywacyjnego dla pracowników.

Konsulting biznesowi – jakie umiejętności posiadają konsultanci?

Świadczeniem usług doradczych dla przedsiębiorstw zajmują się konsultanci biznesowi. Pracownicy zatrudnieni w firmach z obszary doradztwa (advisory) są zazwyczaj zgrupowani w zespoły (teamy) złożone z kilku, a czasem nawet kilkunastu osób. Specjaliści wchodzący w skład takich drużyn posiadają cenne umiejętności oraz wiedzę z danej dziedziny.

W takich zespołach mogą znaleźć się na przykład:

 • ekonomiści – osoby z wykształceniem ekonomicznym to specjaliści, którzy są w stanie ocenić, jaka jest kondycja finansowa danego przedsiębiorstwa. Z ich pomocą można również ustalić, jaki jest rzetelny koszt prowadzonej działalności biznesowej, czy zaciągnięcie zobowiązania w formie kredytu bankowego lub leasingu jest racjonalną decyzją itp.,
 • prawnicy – zajmują się oni oceną, czy umowy zawarte przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą są korzystne dla danej organizacji. Ponadto, prawnicy mogą zająć stanowisko co do tego, czy planowana umowa z ważnym kontrahentem oznacza potencjalne zagrożenia,
 • marketingowcy – potrafią oni doradzić, jakie działania w obszarze reklamy (także tej w formie marketingu online) należy podjąć, by móc umiejętnie dotrzeć do klientów docelowych, pozyskać ich uwagę oraz zachęcić do skorzystania z danego towaru lub usługi,
 • logistycy, inżynierowie produkcji – specjaliści w tym zakresie mogą stanowić cenne wsparcie w sytuacji, gdy celem przedsiębiorcy-klienta biznesowego jest usprawnienie procesów produkcyjnych, obiegu dokumentów itp.,
 • informatycy – przedstawiciele tej profesji służą pomocą podczas wyboru i wdrażania oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie. Warto przy tym pamiętać, że specjalista ds. IT to nie tylko programista, ale także specjalista ds. baz danych, projektowania sieci komputerowych itp.

Jak widać, specjalności te są różnorodne i dotyczą całego przekroju specjalizacji. Taka też jest istota konsultingu biznesowego, który opiera się na kompleksowej pomocy w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Po jakim czasie można liczyć na korzyści płynące z konsultingu?

Jednym z błędów, jaki często popełniają klienci korzystający z profesjonalnego doradztwa, jest przekonanie, że konsulting biznesowy to usługa, która w krótkim czasie jest w stanie rozwinąć przedsiębiorstwo i zapewnić mu przewagę nad rywalami rynkowymi. Tymczasem, rzeczywistość jest bardziej realistyczna i przedsiębiorcy powinni zdawać sobie z tego sprawę.

Po pierwsze, usługi konsultingowe w biznesie to wsparcie, w którego przypadku na pierwsze pozytywne efekty trzeba czasem czekać nawet kilkanaście miesięcy. Wynika to ze specyfiki projektów, w jakie zaangażowany jest przedsiębiorca korzystający z tego typu wsparcia. Przykładowo, jeśli jest to przedsięwzięcie polegające na wdrożeniu nowej linii technologicznej, pierwsze zyski z tego tytułu mogą pojawić się czasem dopiero po kilku latach.

Po drugie, wsparcie konsultingowe powinno być traktowane jako element dodatkowy. Specjaliści mogą doradzić, co należy zrobić, by zwiększyć rentowność inwestycji, usprawnić kampanię marketingową lub zmotywować pracowników do bardziej wytężonego wysiłku. Nie należy jednak się spodziewać, że firma konsultingowa przejmie na siebie odpowiedzialność za sukces biznesowy projektu w branży przemysłowej itp. Ostatecznie to na przedsiębiorcy ciąży odpowiedzialność za funkcjonowanie całej organizacji.

Po trzecie, pomiar korzyści, jakie wynikają z konsultingu biznesowego, może być dość trudnym zadaniem. Taki stan rzeczy wynika stąd, iż na sukces lub porażkę przedsięwzięcia planowanego przez przedsiębiorcę wpływa wiele zmiennych. Doradztwo biznesowe jest w stanie pozytywnie wpłynąć na proces, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, ale taki wpływ ciężko będzie ocenić, jeśli interesariuszy jest wielu.

Konsulting w biznesie – dlaczego warto się na to zdecydować? Podsumowanie

Konsulting w biznesie to profesjonalna usługa, nad skorzystaniem, z której powinien zastanowić się właściwie każdy przedsiębiorca mający do dyspozycji pewne nadwyżki finansowe.

Konsultanci są w stanie obiektywnie spojrzeć na prowadzony biznes oraz doradzić, jakie działania należy podjąć, by usprawnić jego funkcjonowanie. Dzięki swojemu doświadczeniu zaproponują oni praktyczne rozwiązania, które sprawdziły się już w firmach o podobnej specyfice działalności.

Choć usługi w tym zakresie nie należą do najtańszych, to nie powinno się traktować konsultingu biznesowego jak zbędnego wydatku. Wręcz przeciwnie – jest to raczej koszt, który stanowi inwestycję w rozwój organizacji w długiej perspektywie.

 

 

Autor: Emil Zelma

 

Zobacz też:

0 KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *